Centraal binnen de themacursus Implantologie Het Vervolg staat de zorg voor de patiënt in het vervolgtraject nadat bij hen implantaten en/of daarop geplaatste suprastructuren zijn geplaatst.
De themacursus Implantologie Het Vervolg is ontwikkeld voor tandartsen en kaakchirurgen die in de praktijk te maken hebben met, al dan niet door henzelf geplaatste implantaten en/of suprastructuren. Centraal binnen de cursus staat met name de zorg voor de patiënt in het vervolgtraject.

Na het plaatsen van prothetische constructies op implantaten volgt een traject van levenslange nazorg. De implantologische behandeling is succesvol verlopen en dat wil iedereen graag zo houden. In de cursus wordt ingegaan op de inhoud van periodiek preventief onderzoek met betrekking tot implantaten, mogelijke complicaties en de behandeling ervan. Zowel peri-implantaire complicaties met een chirurgische behandeling als complicaties met een prothetische component komen aan de orde. Tevens zullen de docenten met u een blik in de toekomst werpen: hoe ziet het vervolg van de implantologie er uit?

Implantologie Het Vervolg wordt georganiseerd in samenwerking met onze industriële partners.
 
​ 
Docenten
Uw docenten voor deze dag zijn Ronnie Goené, Prof. dr. Henny Meijer, Prof. dr. Gerry Raghoebar en Prof. dr. Fridus van der Weijden. Alle leden binnen dit team hebben een universitaire aanstelling en hebben hun sporen binnen de implantologie en het post-academisch onderwijs inmiddels ruimschoots verdiend.


Cursusdata 2019
Voor de cursus Implantologie Het Vervolg staat voor 2019 de volgende cursusdag ingepland: vrijdag 13 december.

Voor een compleet overzicht en het programma, download hier binnenkort de digitale cursusflyer.


Inschrijving
De cursus Implantologie Het Vervolg wordt jaarlijks door de NSOI georganiseerd. Het maximaal aantal inschrijvingen per cursus is vastgesteld op 46 deelnemers. De inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.


Cursuskosten
De cursuskosten bedragen € 295,00 per deelnemer. Deze cursuskosten zijn inclusief het cursusmateriaal (hand-out), het koffiebuffet tijdens en de borrel na afloop van de cursus, alsmede de lunch in Kasteel De Vanenburg. U kunt hier direct online inschrijven.


KRT en KRM punten
De NSOI themacursus Implantologie Het Vervolg is aangemeld bij het Kwaliteits Register Tandartsen (KRT) voor 5 punten en het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM) voor 5 punten. Bij accreditatie ontvangen de deelnemers na afl oop een certificaat van deelname.

Teneinde deze punten op naam bijgeschreven te krijgen dienen deelnemers bij inschrijving hun BIG- of KRM-nummer op te geven. Alle inschrijfformulieren van de NSOI, zowel digitaal als analoog, zijn hiertoe m.i.v. juli 2011 ingericht.

 
Genoemde data, programma, sprekers, tijden, als ook mogelijke tussentijdse
prijswijzigingen onder voorbehoud. Aan de verstrekte informatie kan verder ook
geen recht worden ontleend.
Social Media


Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3880 AE Putten
t   0341 375 454
vanenburg.nl
 
 

 


 
Implant Direct Benelux Euroteknika NL DentMerk Benelux B.V. Dyna Dental Engineering B.V. Anthogyr Pro-Cam Implants B.V. Dent-Med Materials B.V. Straumann B.V. Easier Dental Care MegaGen Dentsply Sirona Nobel Biocare Nederland BV dental bauer Nederland Thommen Medical B.V. Memodent B.V. Zimmer Biomet BioComp Dental B.V.